Balitur.dk

Velkommen

– til en lillebitte prik på verdenskortet mellem Det indiske Ocean og Stillehavet –
én af de ca 14.000 øer, der udgør det indonesiske ørige.
Men alligevel er Bali noget ganske særligt. Mange besøgende har kaldt øen for det sidste paradis på jorden, og efter et par ugers ferie på Bali i vinteren 2000 er vi tilbøjelige til at give dem ret.
Øen er ikke ret stor (som Sjælland), men kan alligevel byde på en rigdom af oplevelser. Og det uanset, om man er til kultur eller mere til natur.
Beliggenheden i havet lige syd for ækvator giver Bali et fugtigt og varmt klima. Men ikke så varmt, at en nordeuropæer ikke kan finde sig tilrette. Dagtemperaturer fra 25 – 35 gr. og lune nætter på 15 – 20 gr. Altså stort set som en dansk sommer, når den er bedst. Temperaturerne er næsten ens hele året. Vores vintermåneder – dec. til marts – er regntid på Bali, men tab ikke modet over det. Regnen kommer som regel som kraftige byger sidst på formiddagen og varer sjældent ret længe. Og kort efter skinner solen igen fra en blå himmel.

Skrevet af en af de første gæster hos balitur.dk

Natur
Balis natur byder på en tropisk frodighed. Der er jungle, som man kun med en kyndig guide skal give sig i kast med. Men tag endelig oplevelsen med, hvis chancen byder sig. Der findes ingen vilde og farlige dyr, men til gengæld overvældende mængder af træer, buske og blomster, som man ikke aner navnene på. Enkelte af de vilde blomster kan man dog genkende som nogle af de stueplanter, vi ser i Danmark.
Der er store områder med risterrasser, hvor man på egen hånd kan gå på opdagelse. Balancere frem ad de smalle volde, der skiller terrasserne, mens man ser risdyrkningen i alle dens faser. Risen udvikler sig fra udplantning til høst på blot tre måneder, så man kan høste 3 – 4 gange årligt. Man kan indenfor det samme område se folk med studeforspand pløje dyndet op før udplantning i nogle af terrasserne, mens man i andre er ved at plante de små risplanter ud eller i gang med at luge ukrudt væk mellem større planter. Høsten foregår naturligvis med håndkraft og tærskningen klares mange steder med plejl, som man også gjorde i Danmark for et par hundrede år siden. Enkelte steder har ‘fremskridtet’ dog indført små, motordrevne tærskeværker, der kan bæres med ud i de sumpede rismarker. Praktisk, men ikke nær så romantisk.. Til gengæld ser man ved mange af risterrasserne bittesmå hytter – ikke meget større end hundehuse. Her overnatter en person i høsttiden for straks fra solopgang at kunne jage de horder af små fugle væk, der æder den modne ris.
På Bali finder man også sandstrande til badning – forrevne klippekyster   til snorkling-  og vulkaner, der af og til rører på sig, til trekking – plantageområder med mange forskellige eksotiske frugter.
Men noget af det mest spændende er nok at komme ud i nogle af de afsidesliggende landsbyer, hvor balineserne kun sjældent ser en turist.

 

Bali, a tiny spot on the map between The Indian Ocean and The Pacific Ocean  – one of the approx. 14.000 islands that make The Indonesian Islands. But still Bali is something special. Many visitors have called the island “The last paradise on earth”.After a few weeks holiday in Bali during winter 2000 we are inclined to think that they are right.
The island is not very big (as Zealand or Corsika), but it can still offer a great amount of adventure – irrespective of whether we are interested in culture or nature.
Situated in the ocean south of the equator Bali has a humid and warm climate. But still a person from Northern Europe doesn’t find it too warm. Daily temperatures from 25 – 35 degrees and warm nights of 15 – 20 degrees. Actually as a Danish summer at its best. The temperatures are nearly the same all year round. European Winter Months – from Dec. until March – are the rainy season in Bali, but don’t worry, the rain usually comes as heavy showers in the mornings and seldom lasts for long, and the sun again shines from a blue sky.

Statement from one of the first Balitur Guests

Nature
The nature of Bali is one of tropical luxuriance. There is a jungle that you should not go into unless you have a special guide with you. But do try it, if you have the possibility. There are no wild and dangerous animals, but on the other hand there are overwhelming amounts of trees, bushes and flowers that you don’t know the name of. A few of the wild flowers can be recognized as some of the house plants we see in Denmark.

There are vast areas of terraces with rice that you can explore entirely on your own. You can walk the small ridges between the terraces and observe how rice is grown. The rice evolves from seed to harvest in a matter of just three months, meaning that you can harvest 3 to 4 times a year. In the same area you can see people driving oxen, ploughing the mud in preparation for planting, and in other areas the planting is going on or people remove the weed between larger plants.
The harvesting is done by hand and the threshing is done in the old-fashioned way just as done in Denmark several hundred years ago. In some places “progress” has brought about small, motorized machinery that can be brought out to the swampy fields – practical, but less romantic.
At many of the terraces you will see tiny huts not much bigger than a doghouse. During harvest-time a person will stay here overnight and at dawn chase away the flocks of small birds that eat the mature rice.In Bali you will also find sandy beaches, rugged coasts, volcanoes sometimes alive, plantations with many different exotic fruits.
The most exciting thing is probably to get out to the remote villages where the Balinese rarely see a tourist.