Balitur.dk

Den Danske Forbindelse

Mads_Johansen_Lange

Mads Johansen Lange

Mads Johansen Lange[/caption]Mads Johansen Lange[/caption]

Det er langt fra en moderne aktivitet for danskere at frekventere Bali. På Langeland for over 200 år siden, nærmere betegnet 18 sep. 1807 fik en dansk sømandskaptajn en søn, Mads Lange.

Som normalt dengang, drog Mads tidligt til søs, og gik i land på Bali. Han var vellidt, og blev hurtigt ven med de lokale Rahjaer.

Han startede flere handelsselskaber, både på Bali og forskellige østasiatiske byer, og blev en holden herre. Derfor sendte han ofte gaver hjem til det danske, og en del blev givet til forskellige museer. Dette kom majestæten, Kong Frederik d. VII for øre, hvorfor han blev tildelt fortjenstmedaljen.

Da hollænderne blev aktive og aggressive i 1840’erne, kom Mads til at fungere som mægler mellem balineserne og hollænderne. Dette udløste også en stribe af hollandske titler.

Han skrev mange breve til sin 10 år yngre danske kusine, Ida Bay på langeland og tryglede hende om at komme derud og gifte sig med ham. Det var åbenbart ikke hendes ønske, hun forblev i Danmark, hvor hun døde – efter at have brændt alle hans breve. Derfor er kun den halve brevveksling bevaret. På Bali fik Mads børn med 3 lokale kvinder, og slægten eksisterer således stadig.

Mads Lange døde 13 maj 1856, efter en middag hos en lokal Rajah. Der var rygter om at han blev forgivet, men det blev aldrig bevist. De fleste af han ejendomme og midler smuldrede væk under ledelse af en bror og nevø, så der blev ikke megen arv til børnene. Nogle af børnene er en i slægten Sultaner af Johor.

Mads Jacobsen Lange Memorial in Kuta

Mads Jacobsen Lange Mindesten i Kuta

Mads Jacobsen Lange Mindesten i Kuta[/caption]Mads Jacobsen Lange Mindesten i Kuta[/caption]

Mads Jacobsen Lange Memorial in Kuta

Mads Jacobsen Lange Mindesten i Kuta – Indskription

Mads Jacobsen Lange Mindesten i Kuta – Indskription[/caption]Mads Jacobsen Lange Mindesten i Kuta – Indskription[/caption]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne mindesten æres stadig af myndighederne på Bali, og der arrangeres sandsynligvis en ceremoni den 13/5 2016, 160 året for Mads Langes død.

 

It is far from a modern activity for Danes to frequenting Bali. On th Danish island, Langeland, over 200 years ago, on the date of 18 September 1807, a Danish sailor captain had a son: Mads Johansen Lange.

As usual at the time, Mads went, as a very young man, at sea and reached eventually on Bali. He was well-liked, and quickly became friends with the local Rahja’s.

He started several trading companies, both in Bali and various East Asian cities, and became a wealthy man.  He often sent gifts home to the Danish friends and family members and some were given away to various museums. This came to His Majesty, King Frederik. VII,s attention, thus he was awarded the Order of Merit.

When the Dutch were active and aggressive in 1840’s, Mads came to act as mediator between the Balinese and Dutch. This also triggered a series of Dutch titles.

He wrote many letters to his 10 years younger Danish cousin, Ida Bay, on Langeland and begged her to get out there to marry him. This was obviously not her desire, as she remained in Denmark, where she died, – after having burned all his letters. Therefore, only half the correspondence is still preserved. Back in Bali, Mads had children with three local women, and thus the family still exists.

Mads Lange died May 13, 1856, after a dinner at a local Rajah. There were rumors that he was poisoned, but it was never proven. Most of his property and funds crumbled away under the leadership of a brother and nephew, so there was not much legacy to the children. Some of the children are in the genus Sultans of Johor.

 

Wiki: https://da.wikipedia.org/wiki/Mads_Johansen_Lange#Mads_Langes_d.C3.B8d