Balitur.dk

Kokkeskole

Mens Job

Mens Job

Balitur Staff

Balitur Staff

Jobdone

Job Done

Spices

Krydderier

køkkentjansen

Køkkentjansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillmasters

Så har vi gang i Weberen

market

Balitur har efterhånden erfaring i at lave kokkeskole for ikke mindst danske turister. Sådanne tilbydes snart sagt i hver anden restaurant, og helt fint med det. Der er visse ting som går igen i balinesisk madlavning, og det er absolut muligt, at lære disse regler på et 4-6 timers kursus,  og rigeligt til at kunne få det balinesiske præg frem, når man er hjemme i sit eget køkken.

Mad er imidlertid meget mere end krydderier og smag. Her hvor Baliturs kokkekursus adskiller sig er, at man får den kultur med, som knytter sig til et balinesisk måltid.

Man starter dagen, med en tur på det lokale marked, hvor der købes ind i rå mængder af grønsager, kød og fisk, – og ikke mindst krydderier, krydderier og krydderier.

Så kører man til et af Baliturs residenser, og gør varerne i stand, og der bliver sat navnemærker på både engelsk og balinesisk, på både grønsager og de utallige krydderier.

Med kyndig vejledning fra enten Wayans frue eller svigerinde, gøres  ingredienserne klar, mens mændene tager sig af ting som at hakke kryderier – finthakke, gøre de specielle lange grills klar osv.

Efter et par timers arbejde, er spisebordet klargjort, og den færdige mad bliver serveret af den samlede familie, som kun balinesere kan servere: på bakker og duge af friske bananblade.

Ikke en traditionel Cookingclass, men et stort indblik i en helt anderledes madkultur, og i dette tilfælde i en levende og fungerende traditionel landsbyresidens.

Dinner Served

Så er der serveret

Nasi Goreng Campur de Luxe

Nasi Goreng Campur de Luxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balitur has gradually experience in making cooking school for especially Danish tourists. Such schools are offered virtually in every other restaurant, and perfectly fine with that. There are certain things that recur in Balinese cooking, and it’s entirely possible to learn these rules on a 4-6 hour course, and plenty enough to get the Balinese touch up when you’re at home in your own kitchen.

Food, however, is much more than spices and flavours. Here the Balitur cooking class differs is that you get a glimpse of the culture that relates to a Balinese meal.

You start the day with a trip to the local market, which bring you into the raw amounts of vegetables, meat and fish – and especially spices, seasonings and spices.

Then you head to one of Balitur’s residences, and makes products capable, and they are inscribed names in both English and Balinese, both vegetables and numerous spices.

With expert guidance from either Wayans wife or sister in law, you make ingredients ready, while men take care of things like chopping spices – finely chopping, make the special long balinese grills ready etc.

After a few hours of work, is the dining table prepared and the finished food will be served by the whole family as  only Balinese can serve: on trays and tablecloths of fresh banana leaves, decorated with flowers of the day.

Not a traditional Cooking Class, but a great insight into a completely different food culture, and in this case in a vibrant and functioning traditional village residence.