Balitur.dk

Mas ( Træskærer – Wood Carving )

buying a low cost investigation pieces of paper contributor who will compose http://writecustomessays.com/ our own deliver for individuals the most beneficial essay making system
Wood Carving

Træskæreri

Områdets kunstneriske evner har rod i en lang historie. Udførelsen af træskærerkunst i denne landsby, er et repræsentativt udtryk for balinesisk hverdagsliv (landmænd, fiskere, håndværkere, intellektuelle, købmænd osv). Du kan i områdets sortiment, finde både klassisk balinesisk træskærerarbejder, såvel som mere moderne vestlige figurer.

The area’s artistic abilities are rooted in a long history. The performance of woodcarving in this village is a representative expression of Balinese everyday life (farmers, fishermen, craftsmen, intellectuals, merchants, etc.). You can in the area range, find both classic Balinese woodcarving, as well as more modern western characters.