Balitur.dk

Om Balitur.dk

Wayan Arsa and Wife/Sister in Law

Mr. Balitur & co.

Wayan Arsa er en balineser, som med afsæt i hotelbrancen som receptionist, har startet Balitur.

At det blev med dansk islæt skyldes at han fik et venskabsforhold til en dansk kunde, og da kemien var god, blev målet således at satse på danske kunder.

Det er let at få taxalejlighed på Bali, og det er indiskutabelt, at man ikke skal leje bil, og køre selv. At man har venstrekørsel, er ikke det store problem, især ikke hvis man er englænder eller australier. MEN trafikken er lettere uorganiseret, vejene i bedste fald brugbare og der er mange bløde trafikanter, ofte en mor med 3 børn på en scooter.

Til gengæld er det ikke lige til at se hvad man får ved en tilfældig taxa. Der er mange, som tjener ekstra på taxakørsel, men som ikke har de nødvendige – og lovpligtige –  forsikringer samt turistguidelicenser. Disse ting er i orden, hvis man benytter Balitur.

Wayan er en utroligt sympatisk, venlig og hjælpsom fyr, der taler glimrende engelsk.
Oven i købet har han e-mail, så det er jo nemt at komme i forbindelse med ham (på engelsk!).
Hans adresse er yancung@hotmail.com , eller lettere wayan@balitur.dk og han bor i Ubud, som ligger omtrent midt på øen.

Du kan følge jævnlige hændelser, med Wayan og hans gæster, på Facebook, via linken øverst til højre på dette site.

Du kan også se Wayans første websile på De Første Hjemmesider

baliturboss

Bali Boss in Monkey Business

"Balitur" was set up by Wayan Arsa, a Balinese with a background in the hotel trade where he used to work as a receptionist.

His enterprise acquired a Danish flavour when he got on friendly terms with a Danish customer. The chemistry between them turned out to be excellent, and so he set out to focus on Danish customers..

In Bali, taxi rides are easy to obtain, and renting and driving a car oneself is definitely not advisable. The problem is not so much that, in Bali, traffic keeps to the left, especially not if you are English or Australian. BUT traffic is somewhat disorganised, roads are passable, at best, and there are many vulnerable road users, often a mother with three children on a scooter or motorbike. On the other hand it is not easy to see what you get with a random taxi. Many people earn extra income as taxi drivers without having the necessary – and compulsory – insurance and tourist guide licenses. Balitur makes sure these things are handled correctly.

Wayan is an incredibly likeable, friendly and helpful guy who speaks excellent English.
On top of that, he has e-mail, so it's easy to get in contact with him (in English only though).
His address is yancung@hotmail.com or easier wayan@balitur.dk and he lives in Ubud, located roughly in the middle of the island.

You can follow regular events, with Wayan and his guests, on Facebook, via the link on the top right of this site.

You might look at Wayans First Legacy Websites

referencer:

Artikel i Jyllandsposten: Om en Wayan Arsa tur, af Regitze Bay

Artikel i JP: Artikel om Bali