Balitur.dk

Råd & tips

Ankomst/Arrivalarrival

Når man ankommer til Bali første gang, KAN modtagelsen være overvældende. Der ankommer omkring 3,5 millioner turister om året, og lufthavnen  virker ret kaotisk. Derfor er det  godt at være lidt forberedt. Som dansk turist behøver man ikke visa hjemmefra, men får visa ved ankomsten. Dette koster 35 USD/person, og det letter processen, og mindsker omkostningerne, hvis du har dette beløb klar i kontante USD. Når du er igennem pas og toldkontrol, som siden 2004 har været ganske effektiv, med flere kontroller, når du ud til den ventende skare af taxa-chauffører, som alle vil køre dig til dit hotel. Dette KAN virke voldsomt, og det er en god ide at have en aftale i forvejen, især første gang. Lav en aftale med Balitur, og hele processen forløber automatisk.

When you arrive in Bali for the first time, it MAY be expierienced quite overwhelming. Arriving about 3.5 million tourists a year, the airport seems quite chaotic. So it’s good to be a little prepared. Most tourist need not visas from home but get visas on arrival (VoA). This costs 35 USD / person, and it facilitates the process, and reduces the cost, if you have this amount ready in cash USD.

Be aware, that these rules apply only to some foreigners, and may differ  from other countries. Be very aware if you are an Australian, that due to political reasons, rules may change over night.

Once through passport and customs control, which since 2004 has been quite effective, with more checks. When at last you reach out, to the waiting throng of taxi-drivers, all of which will drive you to your hotel, you MAY find this violently, and thus, it is a good idea to have an agreement in advance, especially the first time. Make an appointment with Balitur, and the whole process is automatic.

Afrejse/Departure

departure

Det er ikke de store problemer, udover de sædvanlige checkin-køer. Traditionelt skulle man have omkring 200.000 Rupier i afrejseafgift klar, men dette er ændret i februar 2015, hvor det er inkluderet i flybilletten. Dette har reduceret køerne i afgangshallen betydeligt.

It is not the major problem, in addition to the usual checkin queues. Traditionally you should have about 200,000 rupees in departure tax on hand, but this changed in February 2015 when it was included in the airplane-ticket. This has reduced the queues in the departure hall considerably.

Valuta 

bali-indonesian-rupiah-bali-valuta

Indonesiske Rupiah

Valuta kan veksles i mange butikker. Det er klogt at kigge efter de licenserede forhandlere, som har det tilfælles, at de tæller pengene op på skranken i velordnede stabler. De mange nuller kan let gøre en turist forvirret, og det er ikke ualmindeligt i tilfældige butikker, at få sedler med for få nuller iblandet de store sedler.
En hurtig omregning til danske kroner (2015): Fjern 3 nuller og del med 2.
1000 IDR =  1/2 kr.= 50 øre  —  20000 IDR = 20/2 = 10 kr.

Currency can be exchanged at many stores. It is wise to look for the licensed dealers who have in common, that they count the money out on the counter desk, in orderly stacks. The many zeros can easily make a tourist confused, and it is not uncommon in random stores to get cash with a few zeros missing, mixed with the major labels.