Balitur.dk

Tenganan

very best android mobile apps designer organization domandtom most beneficial android os mobile apps maker squad

 

TenangDSC05429

tengananIMG_1503 tengananIMG_1504 tengananIMG_1505 tengananIMG_1506 tengananIMG_1507

Tenganan Pegringsingan er en landsby beliggende i Karangasemområdet.
Landsbyen anses for at være traditionelt Balinesisk, og blevet en turistattraktion grundet sin klassiske opbygning, og er ved lovgivning beskyttet, for at bevare denne traditionelle kultur, som gælder både livsstil, ceremonier og traditioner. Således må kun mennesker der er født i landsbyen, bo der. Der fremstilles specieltvævede, ikat, tekstiler, og der opføres traditionelle gamelankoncerter.

Selve landsbyens arkitektur afspejler kulturen, i det oprindelige bali, Bali Aga, med tre fælles langhuse, hvert dedikeret til hverdagssamvær, embedsførelse (bale agung) og religiøst samvær (bale banjar), velorganiseret med det folkelige nederst i hierakiet og det religiøse i toppen efterfulgt af templet Pura Puseh.

TenangEggplant

Humorforladte er landsbyboerne ikke. Et dekorativt indslag af en “Eggplant”TenangDSC05430
TenangDSC05429

Tenganan Pegringsingan is a village located in Karangasem area.
the village is known to be Traditional Balinese , and are an attraction due to its classical resemblems, and is legislation protected, to preserve this traditional culture , which regard to both livsstil , ceremonies and Traditions. Thus must only people, born in the village, live there. The village people make special fabrics, ikat, and they perform traditional gamelan concerts.

the architecture recembles the culture, of the indigenous bali, Bali Aga , with three common longhouses, each dedicated to everyday administrative doings, official administration (balle Agung ) og religious ceremonies (balle Banja), wellorganised with the everyday-public at south and bottom of the village and the Religious at the top, followed by the temple, temple of Pura Puseh.